Bengaluru 24°C

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೆ ಕೊನಗೊಳ್ಳುವುದೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಲೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 18 ವರ್ಷದವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವಿನ ಸರಣಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೆ ಕೊನಗೊಳ್ಳುವುದೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊಲೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ