Bengaluru 29°C

Tag: annual

ಪೇಟಿಎಂ 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್​ವರೆಗಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಾನುಭವ ಪಡೆದಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ/ಆರ್ಥಿಕತೆ

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಪೇಟಿಎಂ

ಪೇಟಿಎಂ 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್​ವರೆಗಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಾನುಭವ ಪಡೆದಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು

Read More »