Bengaluru 22°C

Tag: achievements

ಹುಟ್ಟತ್ತಲೇ ಸುಂದರ ಜನನವನ್ನು ತಾಳಿ ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲತೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಕೂಡಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಎನ್ನು ಕಮ್ಮಿ‌ ಇಲ್ಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಂಗವಿಕಲತೇಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕುವರಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೆರವು

ಹುಟ್ಟತ್ತಲೇ ಸುಂದರ ಜನನವನ್ನು ತಾಳಿ ಪೋಲಿಯೊ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲತೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ

Read More »