Bengaluru 25°C
Ad

ಮುಕ್ಕಾಲುವಸಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ಹೊಂದಿರೋ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್, ಗಡ್ಡ ಬ್ಯಾನ್!

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಬಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್, ಗಡ್ಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 96% ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾದೀತು. ಈ ದೇಶವೇ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂಬಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್, ಗಡ್ಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 96% ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾದೀತು. ಈ ದೇಶವೇ ತಜಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮೋಮಾಲಿ ರಹಮಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೂಲಭೂತವಾದವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Ad
Ad
Nk Channel Final 21 09 2023
Ad