Bengaluru 22°C

Category: ಆರೋಗ್ಯ

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆಯ ಮೂರು ಎಲೆಗಳು ಶಿವನ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲ್ವ

Read More »
No more news to show