Day: May 24, 2024

ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ, ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಗೂಗಲ್ ಹೂಡಿಕೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ

ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿ, ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ

Read More »
No more news to show